نمایش پیام های سفارشی برای کاربران از طریق WHM

نمایش پیام های سفارشی برای کاربران از طریق WHM

مرتضی حبیبی
WHM
شاید بعضی از شما همراهان عزیز می خواهید برای کاربران خود پیام سفارشی ارسال کنید ولی نمی دانید این کار را چگونه انجام دهید. ما را همراهی کنید تا به شما نمایش پیام های سفارشی برای کاربران از طریق WHM را آموزش دهیم. نمایش پیام های سفارشی برای کاربران از ط... / ادامه مطلب