به روزرسانی خودکار وردپرس

به روزرسانی خودکار وردپرس

علی مرادی
یکی از اصول اولیه اجرای یک وب سایت وردپرس دانستن چگونگی و زمان به روزرسانی فایل های اصلی ، افزونه ها و تم های موجود در آن است. در گذشته به روزرسانی وردپرس ، اگرچه هنوز هم نسبتاً آسان است ، اما آسانی بیشتری نسبت به امروز داشت. از زمان انتشار وردپرس 3.7 ... / ادامه مطلب