حل مشکل فایل سیستم با استفاده از دستور fsck

حل مشکل فایل سیستم با استفاده از دستور fsck

علی مرادی
فایل سیستم وظیفه سازماندهی نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات را دارند. به طریقی ممکن است با گذشت زمان ، ممکن است فایل سیستم خراب شود و قسمت های خاصی از آن در دسترس نباشد. اگر فایل سیستم شما چنین ناهماهنگی را ایجاد می کند ، توصیه می شود صحت آن را تأیید کنید. ... / ادامه مطلب