نحوه تغییر آدرس های IP

نحوه تغییر آدرس های IP

نیلوفر موسوی
اگر از اینترنت استفاده می کنید ، در واقع یک آدرس IP دارید. یکی برای مودم شما و دیگری برای هر دستگاهی که برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنید. این بخشی از استفاده از اینترنت است که اکثر ما هرگز به آن فکر نمی کنیم. اما هر چند وقت یک بار ، اشخاص به دلایلی ... / ادامه مطلب