نحوه درخواست POST با cURL

نحوه درخواست POST با cURL

سعیده مهاجری

cURL یک command-line برای انتقال داده ها به یک سرور از راه دور با استفاده از یکی از پروتکل های پشتیبانی شده است. به طور پیش فرض بر روی macOS و Linux distributions نصب شده است . cURL توسط developers برای آزمایش API ها ، مشاهده response headers و ایجاد  HTTP requests استفاده می شود.در این مقاله ، ما قصد داریم نحوه درخواست POST با cURL را توضیح دهیم. از روش HTTP POST برای ارسال داده ها به سرور از راه دور استفاده می شود.

درخواست POST :

فرم کلی دستور curl برای ایجاد درخواست POST به صورت دستور زیر است:

curl -X POST [options] [URL]

گزینه -X مشخص می کند که هنگام برقراری ارتباط با سرور راه دور از کدام روش درخواست HTTP استفاده خواهد شد.

نوع متن درخواست با عنوان محتوای نوع آن نشان داده می شود.

به طور کلی ، یک درخواست POST از طریق فرم HTML ارسال می شود. داده های ارسال شده معمولاً به شکل ، نوع محتوای چند بخشی / فرم یا برنامه / x-www-form-urlencoded رمزگذاری می شوند.

برای ایجاد درخواست POST ، از گزینه -F استفاده کنید. مثال زیر نحوه درخواست POST را که دارای قسمتهای “نام” و “ایمیل” نشان می دهد:

curl -X POST -F 'name=linuxize' -F 'email=linuxize@example.com' https://example.com/contact.php

هنگامی که از گزینه -F استفاده می شود ، curl داده ها را با استفاده از multipart / form-data Content-Type ارسال می کند.

روش دیگر برای درخواست POST استفاده از گزینه -d است. این باعث می شود curl داده ها را با استفاده از برنامه / x-www-form-urlencoded Content-Type ارسال کند.

curl -X POST -d 'name=linuxize' -d 'email=linuxize@example.com' https://example.com/contact.php

اگر گزینه -d بیش از یک بار استفاده شده است ، می توانید داده ها را با استفاده از نماد & ادغام کنید:

curl -X POST -d 'name=linuxize&email=linuxize@example.com' https://example.com/contact.php

تعیین Content-Type :

برای تنظیم یک عنوان یا نوع خاص از گزینه -H استفاده کنید. دستور زیر نوع درخواست POST را روی برنامه / json تنظیم کرده و یک JSON می فرستد:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \    -d '{"name": "linuxize", "email": "linuxize@example.com"}' \    https://example/contact

آپلود فایل ها :

برای ارسال فایل با curl ، به سادگی نماد @ را قبل از location فایل اضافه کنید. این فایل می تواند یک بایگانی ، تصویر ، سند و غیره باشد.

curl -X POST -F 'image=@/home/user/Pictures/wallpaper.jpg' http://example.com/upload

جمع بندی :

ما به شما نشان دادیم که چگونه از curl برای درخواست POST استفاده کنید.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده باشد.

ما را در شتابان هاست همراهی کنید.